EUR Vlajka meny EUR změna
GBP Vlajka meny GBP změna
USD Vlajka meny USD změna
CAD Vlajka meny CAD změna
CHF Vlajka meny CHF změna
JPY Vlajka meny JPY změna
PLN Vlajka meny PLN změna
RUB Vlajka meny RUB změna
PX50 Vlajka meny PX50 změna
Domů Služby Kontakt

Celsped


CELSPED s.r.o. má sídlo ve Valašském Meziříčí, ul. Hranická 430, PSČ 75701, IČ: 25851756. Hlavním předmětem činnosti je poskytování celních služeb a dalších souvisejících služeb pro subjekty, které obchodují se zeměmi mimo Evropskou unii. Jedná se zejména o vystavování celních dokladů pro dovoz, vývoz a tranzit zboží, dále osvědčení o původu a statusu zboží, různé přepravní a podpůrné dokumenty.

Nedílnou službou pro klienty je zastupování v celním, daňovém a správním řízení. Dále je to komplexní zpracování, podání a vyřizování žádostí nejrůznějších typů (např. vrácení cla, žádosti o režimy s ekonomickým účinkem, celní sklady…). Další významnou složkou je poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti celní agendy, která zahrnuje širokou škálu oborů od legislativy, celního řízení, celní hodnoty, původu zboží, sazebního zařazení zboží až po jiné zvláštní kompetence.

Od 1. 5. 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie (dále EU), rozšířila společnost nabídku služeb o agendu Intrastat. Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy EU a je povinný pro všechny členské země. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Společenství a nepodléhá celnímu dohledu. Sleduje vývoj obratu zahraničního obchodu České republiky v rámci EU.

Společnost je zaměřená na subjekty, které mají provozovnu v územní působnosti Celního úřadu ve Valašském Meziříčí. Poskytování služeb je postaveno na odborné kvalifikaci, profesionalitě, praktických zkušenostech a mnohaleté praxi pracovníků ve výše uvedených oborech. Proto firmu vyhledávají i nesmluvní zákazníci pro řešení neobvyklých, složitých a časově náročných případů.

Několik let pravidelně podporuje sportovní činnost v regionu.

Registraci firmy si můžete ověřit v administrativním registru ekonomických subjektů ARES nebo na serveru českého soudnictví JUSTICE.cz


Informativní odkazy


  • Celní správa
  • Společný celní sazebník EU
  • Adresář celních úřadů v ČR